Donaties & Giften

Help mee met verbouwing en renovatie van de moskee

De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Wie omwille van Allah een moskee bouwt, voor hem bouwt Allah het gelijke hieraan in het Paradijs.” (al-Boekhaari en Moeslim)

Beste broeders en zusters, Stichting El Mouahidin heeft een nieuw gebouw in gebruik genomen welk – In Shaa Allah – zal fungeren als een Islamitisch Centrum. Om dit prachtige project te kunnen realiseren heeft de Stichting uw steun hard nodig. Alle hulp is van harte welkom en alle soorten donaties zijn mogelijk: grote bedragen, kleine bedragen, maandelijkse donaties en eenmalige donaties. U kunt ons ook in natura steunen, zoals het helpen inzamelen bij Moskeeën, familie, buren, vrienden en kennissen.

————————————————————————————————————————————–

U kunt uw gift storten op:
– Gironummer: IBAN NL85 INGB 0000 548868
– T.a.v.: Stichting El Mouahidin

————————————————————————————————————————————–

of makkelijk doneren via Ideal  voer je naam ,  kies/vul een bedrag in.

Naam

Bedrag *————————————————————————————————————————————–

Automatische incasso is ook mogelijk. Download hier onder het machtigingsformulier. Het machtigingsformulier kunt u invullen en per post retourneren of bij het secretariaat van stichting el Mouahidin afgeven. Uw machtiging kunt u ten alle tijden weer in trekken.————————————————————————————————————————————–

Donaties & Giften – تصدق للمسجد

 Onze moskee heeft een religieuze en maatschappelijk rol te vervullen nu en in de toekomst voor de (moslim)gemeenschap .Om deze te blijven vervullen hebben we uw steun hard nodig. Wij doen dan ook een beroep op elke moslim/individu in Nederland of daarbuiten om een bijdrage te leveren aan onze moskee .Immers buiten Allah is er niemand op wiens hulp wij kunnen rekenen, behalve op onze geliefde broeders en zusters.

Waarmee kun je onze moskee steunen?

  1. Maak Dua (smeekbede) voor het slagen van de moskee.
  2. Wij vragen u een jaarlijks bijdrage  per gezin te betalen in 1 keer of in meerdere keren.
  3. Doneer (elk bedrag groot of klein) op bovengenoemde bankrekeningnummer of via Ideal.
  4. Maak het project bekend bij andere mensen binnen uw eigen familie of vriendenkring, praat met hen erover en overtuig hen van de noodzaak van het steunen van de moskee.

De profeet, vrede zij met hem, zegt hierover het volgende: “Een ieder die een goede Sunnah in de Islam heeft geïntroduceerd, krijgt de beloning daarvoor en ook de beloning voor het feit dat anderen dit navolgen, zonder dat er iets van de beloning van diegene die de sunnah navolgen afgaat”

In een andere Hadith wordt het volgende vermeldt:“Touba (blijde tijding) voor diegene die een sleutel is tot het goede en een slot voor het kwade”

Wilt u behoren tot een van deze mensen? Dit is dan uw kans: Geef deze actie door aan uw naasten en wie weet bent u de sleutel waardoor mensen worden overtuigd. En insha’Allah zal Allah u hier rijkelijk voor belonen.

Beloning voor schenkingen

Om een beter beeld te geven over de hoeveelheid beloningen die u al voor een kleine bijdrage kunt krijgen hebben wij een aantal verzen/ahadith verzameld hierover.

Onze Boodschapper (vrede en zegeningen met hem) zei: “Als een man sterft, komen zijn goede daden tot een eind, behalve drie: Doorgaande liefdadigheden, profijtvolle kennis en een rechtvaardige zoon die voor hem zal bidden.” Overgeleverd door Muslim, 3084.

Waarlijk, mijn Heer vergroot en bekrimpt het levensonderhoud voor wie Hij wil van Zijn dienaren. En wat gij ook (weldadig) besteedt, Hij zal het teruggeven en Hij is de beste Voorziener… (soerat Saba: 39)

“Voorwaar, de moskeeën van Allah worden slechts verzorgd door wie in Allah en de Laatste Dag gelooft, en die de Salaat onderhoudt en de Zakat geeft en die niemand vreest dan Allah. Hopelijk zijn zij degenen die tot de rechtgeleiden zullen behoren”. (Surah At-Taubah  9:18)

 

Moge Allah u met het goede belonen.

 

error: Inhoud mag niet gekopieerd worden. U dient toestemming te vragen aan stichting El Mouahidin mail naar info@mouahidin.nl
Bel direct
Adres