Donaties & Giften

Inzamelingsactie Moskee El Mouahidin

HELP STICHTING EL MOUAHIDIN  DOOR DE CORONA-CRISIS

Door de corona-crises is er onvoldoende geld binnengekomen om de vaste lasten te bekostigen.  Als gebedshuis komt de moskee helaas ook niet in aanmerking voor steun van de overheid. Stichting El mouahidin heeft te kampen met extra financiële tegenvallers. 

Help aub Moskee El Mouhidin
Heeft u een vraag hieromtrent, neem dan gerust contact op met de stichting

Contactgegevens:
Deimanstraat 7
2522 BB Den Haag
Tel: 070 395 2464
Mobiel: 06 14264976
Email: info@mouhidin.nl
URL: www.mouahidin.nl

Ali Boujardin Vice-Voorzitter Stichtig El Mouhidin

DIRECT ONLINE DONEREN 

————————————————————————————————————————————–

U kunt uw gift storten op:
– Gironummer: IBAN NL85 INGB 0000 548868
– T.a.v.: Stichting El Mouahidin

 

————————————————————————————————————————————–

Automatische incasso is ook mogelijk. Download hier onder het machtigingsformulier. Het machtigingsformulier kunt u invullen en per post retourneren of bij het secretariaat van stichting el Mouahidin afgeven. Uw machtiging kunt u ten alle tijden weer in trekken.————————————————————————————————————————————–

Donaties & Giften – تصدق للمسجد

 Onze moskee heeft een religieuze en maatschappelijk rol te vervullen nu en in de toekomst voor de (moslim)gemeenschap .Om deze te blijven vervullen hebben we uw steun hard nodig. Wij doen dan ook een beroep op elke moslim/individu in Nederland of daarbuiten om een bijdrage te leveren aan onze moskee .Immers buiten Allah is er niemand op wiens hulp wij kunnen rekenen, behalve op onze geliefde broeders en zusters.

Waarmee kun je onze moskee steunen?

  1. Maak Dua (smeekbede) voor het slagen van de moskee.
  2. Wij vragen u een jaarlijks bijdrage  per gezin te betalen in 1 keer of in meerdere keren.
  3. Doneer (elk bedrag groot of klein) op bovengenoemde bankrekeningnummer of via Ideal.
  4. Maak het project bekend bij andere mensen binnen uw eigen familie of vriendenkring, praat met hen erover en overtuig hen van de noodzaak van het steunen van de moskee.

De profeet, vrede zij met hem, zegt hierover het volgende: “Een ieder die een goede Sunnah in de Islam heeft geïntroduceerd, krijgt de beloning daarvoor en ook de beloning voor het feit dat anderen dit navolgen, zonder dat er iets van de beloning van diegene die de sunnah navolgen afgaat”

In een andere Hadith wordt het volgende vermeldt:“Touba (blijde tijding) voor diegene die een sleutel is tot het goede en een slot voor het kwade”

Wilt u behoren tot een van deze mensen? Dit is dan uw kans: Geef deze actie door aan uw naasten en wie weet bent u de sleutel waardoor mensen worden overtuigd. En insha’Allah zal Allah u hier rijkelijk voor belonen.

Beloning voor schenkingen

Om een beter beeld te geven over de hoeveelheid beloningen die u al voor een kleine bijdrage kunt krijgen hebben wij een aantal verzen/ahadith verzameld hierover.

Onze Boodschapper (vrede en zegeningen met hem) zei: “Als een man sterft, komen zijn goede daden tot een eind, behalve drie: Doorgaande liefdadigheden, profijtvolle kennis en een rechtvaardige zoon die voor hem zal bidden.” Overgeleverd door Muslim, 3084.

Waarlijk, mijn Heer vergroot en bekrimpt het levensonderhoud voor wie Hij wil van Zijn dienaren. En wat gij ook (weldadig) besteedt, Hij zal het teruggeven en Hij is de beste Voorziener… (soerat Saba: 39)

“Voorwaar, de moskeeën van Allah worden slechts verzorgd door wie in Allah en de Laatste Dag gelooft, en die de Salaat onderhoudt en de Zakat geeft en die niemand vreest dan Allah. Hopelijk zijn zij degenen die tot de rechtgeleiden zullen behoren”. (Surah At-Taubah  9:18)

 

Moge Allah u met het goede belonen.

 

error: Inhoud mag niet gekopieerd worden. U dient toestemming te vragen aan stichting El Mouahidin mail naar info@mouahidin.nl
Bel direct
Adres